Melonnanohjaajakoulutuksien tukeminen

10.1.2020

Keski-Pohjanmaan Retkimelojat on päättänyt tukea kaudella 2020 kahden seuran jäsenen kouluttautumista melonnanohjaajaksi. Koulutusten tukemisella halutaan kannustaa jäsenistöä kouluttautumaan ja myös jakaa vastuuta edelleen seuran koulutus- ja vetäjätoiminnassa.

Melonnan koulutus on Suomessa hyvin organisoitunutta. Tarjolla on melonnan peruskursseja aloittelijoille, monenlaista jatkokoulutusta, ohjaaja-, opas- ja kouluttajakoulutusta sekä valmentajakoulutusta.

Kouluttautuminen kannattaa aina, oman osaaamisen kasvattaminen tuo harratukseen uutta sisältöä, mielekkyyttä ja turvallisuutta. Koulutuksilla voit parantaa omaa melontatekniikkaasi, parantaa ensiapuaitojasi, ryhtyä ohjaajaksi tai valmentajaksi.

Lisää Melonta- ja soutuliiton koulutusjärjestelmästä:

https://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/melonnan-koulutus/koulutusjarjestelma/

Lisää ohjaajakoulutuksista:

https://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/melonnan-koulutus/ohjaajakoulutus/

"Melontaohjaaja toimii seurassa tyypillisesti peruskurssien kouluttajana tai apukouluttajana sekä vetäjänä viikkomelonnoilla ja leppoisammilla retkillä. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti näihin tehtäviin."

"Pääpaino ohjaajakoulutuksessa on käytännön taidoissa tyypillisissä seuratoiminnan toimintaympäristössä; melontavajan lähivesillä ja helpommilla retkillä."

Ohjaajakoulutukseen halukkaat ilmoittautuvat koulutuksiin itse ja anovat seuran hallitukselta koulutuksen maksua. Seuran maksamana koulutetut ohjaajat toimivat kaudella 2020 alkeiskurssien apuvetäjinä ja 2021 kaudella isommalla vastuulla kurssien vedossa. Jatkossa ohjaajat toimivat myös seuran muussa ohjaus- ja koulutustoiminnassa muiden seuran ohjaajien tavoin.

Kevään ohjaajakoulutuksiin kannattaa ilmoittautua pian, sillä paikat menevät äkkiä. Seuran hallitus käsittelee ohjaajakoulutusanomukset helmikuun hallituksen kokouksessa kuun puolen välin tietämillä. Ilmoittaudu koulutuksiin ja lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi koulutuksen tukemisesta osoitteeseen sihteeri@kprm.fi.

Kevään ja alkukesän melonnanohjaajakoulutuksia:

Inkoo https://www.rollingkayak.fi/melontakoulutus/ohjaaja-ja-opaskurssit/#Ohjaajakurssi

Kalajoki https://botniaoutdoor.fi/tapahtuma/kalajoki-sea-kayak-bootcamp-2020/