Syyskokouksen 2023 päätöksiä

26.11.2023

Keski-Pohjanmaan Retkimelojat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.11.2023. Kokouksessa päätettiin, että seura anoo Suomen Melonta- ja Soutuliiton jäsenyyttä ensi vuoden alusta alkaen. Jäsenyyden myötä otetaan käyttöön SuomiSport -palvelu, mikä mahdollistaa joustavammat tapahtumailmoittautumiset sekä jäsenrekisterin hallinnan.

Syyskokouksessa käsiteltiin myös seuran sääntöjen muutokset. Suurimmat muutokset koskevat seuraavia pykäliä: 3 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä sekä 4 § Jäsenet. Uudet säännöt ovat luettavissa verkkosivuilta sitten, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne vahvistanut.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin jäsen-, kalusto- ja vajamaksujen suuruudet kalenterivuodelle 2024 sekä vuoden 2024 tuloarvio, menoarvio ja toimintasuunnitelma, sekä valittiin hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet. Kokouksen pöytäkirja ja liitteet ovat luettavissa jäsensivuilta Yhdistyksen kokoukset -välilehden alta.