Yhdistyksen säännöt

Keski-Pohjanmaan Retkimelojat ry - säännöt 9.11.2017 alkaen

1.​ ​Yhdistyksen​ ​nimi​ ​ja​ ​kotipaikka 

Yhdistyksen ​ nimi​ ​ on​ ​ Keski-Pohjanmaan​​ ​Retkimelojat​ ​ry​ ​ja​ ​sen​ ​kotipaikka​ on​​ ​Kokkola. 

2.​ ​Tarkoitus​ ​ja​ ​toiminnan​ ​laatu 

Yhdistyksen​ ​tarkoituksena​ ​on​ ​edistää​ ​ja​ ​kehittää​ ​melontaharrastusta.​ ​Tarkoituksensa toteuttamiseksi​ ​yhdistys​ ​järjestää ​ ​melontaan​ ​liittyvää ​​koulutusta,​ ​harjoituksia,​ ​yhteislähtöjä​ ​ja erilaisia ​ melontaretkiä​ ​ sekä​ ​ muita​ ​ samantapaisia​ ​melontaan​​ ​liittyviä​ ​tapahtumia. 

Toimintansa​ ​tukemiseksi​ ​yhdistys​ ​voi​ ​asianmukaisilla​ luvilla​ ​ järjestää​ ​ arpajaisia,​ ​ huvi-,​ ​ juhla​ ​ ​ja muita​ ​samantapaisia​ ​tapahtumia.​ ​Yhdistys​ ​voi​ ottaa​ ​vastaan​​ ​myös​ ​lahjoituksia,​ ​avustuksia ​​ja testamentteja. 

3.​ ​Jäsenet 

Yhdistykseen ​ jäseneksi​ ​ voi​ ​ liittyä​ ​ jokainen,​ ​ ​joka ​hyväksyy​​ ​yhdistyksen​ ​tarkoituksen​ ​ja​ ​säännöt.  

4.​ ​Jäsenen​ ​eroaminen​ ​ja​ ​erottaminen 

Jäsenellä ​ on​​ ​oikeus​ ​erota​ ​yhdistyksestä​ ​ilmoittamalla​ ​siitä​ ​kirjallisesti​ ​hallitukselle ​​tai​ ​sen puheenjohtajalle ​ taikka​ ​ ilmoittamalla​​ ​erosta​ ​yhdistyksen​ ​kokouksessa​ ​merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus​ ​voi​ ​erottaa​ ​jäsenen ​ yhdistyksestä,​ ​ jos​​ jäsen​ ​ ​on ​ jättänyt​ ​ erääntyneen​ ​ jäsenmaksunsa​ maksamatta tai​ ​ muuten​ ​ jättänyt​ ​ ​täyttämättä​ ​ne ​ velvoitukset​ ​ joihin​​ ​hän​ ​on yhdistykseen ​ liittymällä​ ​ sitoutunut​ ​ tai​ ​ on​ ​ menettelyllään​ ​​yhdistyksessä​ tai​ ​ sen​​ ulkopuolella​ huomattavasti ​ vahingoittanut​ ​ yhdistystä​ ​ tai​ ​ ei​ ​ enää​​ ​täytä​ ​laissa​ taikka​ ​ ​yhdistyksen​ ​säännöissä mainittuja ​ jäsenyyden​ ​ ehtoja.​

5.​ ​Liittymis-​ ​ja​ ​jäsenmaksu 

Jäseniltä ​ perittävän​​ ​liittymismaksun​ ​ja​ ​vuotuisen​ ​jäsenmaksun​ ​suuruudesta​ ​päättää syyskokous. 

6.​ ​Hallitus 

Yhdistyksen​ ​asioita​ ​hoitaa​ ​hallitus,​ ​johon​ ​kuuluu​ ​syyskokouksessa​ ​valitut​ ​puheenjohtaja​ ​ja vähintään ​ 6​ ​ ja​ ​ enintään​ ​ 12​ ​ muuta​ ​ jäsentä.​

Hallituksen​ ​puheenjohtaja​ ​ja​ ​muut​ ​jäsenet​ ​valitaan​ ​kahdeksi​ ​vuodeksi​ ​kerrallaan. 

Hallituksen​ ​toimikausi​ ​on​ ​kalenterivuosi.​ ​Hallitus​ ​valitsee​ ​keskuudestaan​ ​varapuheenjohtajan sekä ​ ottaa​ ​ keskuudestaan​ ​ tai​ ​ ​ulkopuoleltaan ​sihteerin,​​ ​rahastonhoitajan​ ​ja​ ​muut​ ​tarvittavat toimihenkilöt. ​ Hallitus​ ​ kokoontuu​​ ​puheenjohtajan​ tai​ ​​hänen​ ​estyneenä​ ​ollessaan varapuheenjohtajan​ ​kutsusta,​ ​kun​ ​he​ ​katsovat​ ​siihen​ ​olevan​ ​aihetta​ ​tai​ ​kun​ ​vähintään​ ​puolet hallituksen​ ​jäsenistä​ ​sitä​ ​vaatii.​ ​Hallitus​ ​on​ ​päätösvaltainen,​ ​kun​ ​vähintään​ ​puolet​ ​sen​ ​jäsenistä, puheenjohtaja ​ tai​ ​ varapuheenjohtaja​ ​ mukaanluettuna​ ​ on​ ​​läsnä. ​ Äänestykset​ ​ ​ratkaistaan ehdottomalla​ ​ääntenenemmistöllä.​ ​Äänten​ ​mennessä​ ​tasan​ ​ratkaisee​ ​puheenjohtajan​ ​ääni, vaaleissa ​ kuitenkin​ ​ arpa.​

7. ​Yhdistyksen​ ​nimen ​ kirjoittaminen​

Yhdistyksen​ ​nimen​ ​kirjoittaa​ ​hallituksen​ puheenjohtaja,​​ varapuheenjohtaja,​​ ​sihteeri​ ​tai rahastonhoitaja, ​ kaksi​ ​ yhdessä.​

8.​ ​Tilikausi 

Yhdistyksen​ ​tilikausi ​ on​ ​ kalenterivuosi.​ ​ (​ Tilinpäätös ​​tarvittavine​ ​asiakirjoineen​ ja​ ​ hallituksen​ toimintakertomus​ on​​ ​annettava​ ​toiminnantarkastajille​ viimeistään​ ​​kolme​ ​viikkoa ​ ennen​ vuosikokousta.​ ​Toiminnantarkastajien​ ​tulee​ antaa​​ ​kirjallinen​ ​lausuntonsa​ ​viimeistään​ ​kaksi viikkoa ​ ennen​ ​ kevätkokousta​ ​ hallitukselle.)​

9.​ ​Yhdistyksen​ ​kokoukset 

Yhdistys ​ pitää​ ​ vuosittain​ ​ kaksi​ ​ varsinaista​ ​ ​kokousta.​ ​Yhdistyksen ​ ​kevätkokous ​ pidetään​ tammi-toukokuussa ​ ja​ ​ syyskokous​ ​ syys-joulukuussa​ ​ hallituksen​​ ​määräämänä ​ päivänä.​ Yhdistyksen​ ​kokouksissa​ ​on​ ​jokaisella​ ​jäsenellä​ yksi​ ​​ääni.​ ​Yhdistyksen​ ​kokouksen​ ​päätökseksi tulee,​ ​ellei​ ​säännöissä​ ole​​ ​toisin​ määrätty,​ ​​se ​ mielipide,​ ​ jota​​ on​ ​ kannattanut​ ​ yli​ ​ puolet​ ​ annetuista​ äänistä. ​ Äänten​ ​ mennessä​ ​ tasan​​ ​ratkaisee ​kokouksen​​ ​puheenjohtajan​ ​ääni,​ ​vaaleissa ​​kuitenkin arpa. 

10.​ ​Yhdistyksen​ ​kokousten​ ​koollekutsuminen 

Hallituksen​ ​on​ ​kutsuttava​ ​yhdistyksen​ ​kokoukset​ ​koolle​ ​vähintään ​ seitsemän​ ​ vuorokautta​​ ennen​ kokousta​ ​jäsenille​ ​postitetuilla​ ​kirjeillä​ ​tai ​ ​sähköpostitse. 

11.​ ​Varsinaiset​ ​kokoukset 

Yhdistyksen​ ​kevätkokouksessa ​ käsitellään​ ​ seuraavat​ ​ asiat:​

1.​ ​kokouksen​ ​avaus 

2.​ ​valitaan​ ​kokouksen​ ​puheenjohtaja,​ ​sihteeri,​ ​kaksi​ ​pöytäkirjantarkastajaa​ ​ja​ ​tarvittaessa​ ​kaksi ääntenlaskijaa 

3.​ ​todetaan​ ​kokouksen​ ​laillisuus​ ​ja​ ​päätösvaltaisuus 

4.​ ​hyväksytään​ ​kokouksen​ ​työjärjestys 

5.​ ​esitetään ​ ​tilinpäätös,​ ​vuosikertomus ​ ​ja​ ​toiminnantarkastajien/tilintarkastajien ​ lausunto​ päätetään​ ​ tilinpäätöksen​ ​ vahvistamisesta​ ​ ja​ ​​vastuuvapauden​ myöntämisestä​ ​ hallitukselle​ ​ ​ja muille​ ​vastuuvelvollisille 

​6. käsitellään​ ​ muut​ ​ kokouskutsussa​ ​ mainitut​ ​ asiat.​


Yhdistyksen​ ​syyskokouksessa​ ​käsitellään​ ​seuraavat​ ​asiat: 

1.​ ​kokouksen​ ​avaus 

2.​ ​valitaan​ ​kokouksen​ ​puheenjohtaja,​ ​sihteeri,​ ​kaksi​ ​pöytäkirjantarkastajaa​ ​ja​ ​tarvittaessa​ ​kaksi ääntenlaskijaa 

3.​ ​todetaan​ ​kokouksen ​ ​laillisuus​ ​ja​ ​päätösvaltaisuus 

​4. hyväksytään​ ​ kokouksen​ ​ työjärjestys​

​5. ​vahvistetaan​ ​toimintasuunnitelma, ​ tulo-​ ​ ja​ ​ menoarvio​ ​ ​sekä​ liittymis-​ ​ ja​ ​ jäsenmaksun​ ​ suuruus​ seuraavalle​ ​kalenterivuodelle 

6.​ ​valitaan​ ​hallituksen ​ puheenjohtaja​ ​ ​ja ​ ​muut ​ jäsenet​

7.​ ​valitaan​ ​yksi​ ​tai​ ​kaksi​ ​toiminnantarkastajaa​ ​ja​ ​varatoiminnantarkastajaa​ ​taikka​ ​yksi​ ​tai​ ​kaksi tilintarkastajaa ​ ja​ ​ varatilintarkastajaa​

8.​ ​käsitellään​ ​muut​ ​kokouskutsussa​ ​mainitut​ ​asiat. 

Mikäli ​ yhdistyksen​​ ​jäsen​ ​haluaa​ ​saada ​ jonkin​​ asian​ ​ ​yhdistyksen ​ kevät-​ ​ tai​ ​ syyskokouksen​ käsiteltäväksi, ​ on​ ​ hänen​ ​ ilmoitettava​ ​ siitä​ ​ ​kirjallisesti​ ​hallitukselle​ ​niin​ ​hyvissä​ ajoin,​​ ​että​ ​asia voidaan ​ ​sisällyttää ​ ​kokouskutsuun. 

12.​ ​Sääntöjen​ ​muuttaminen​ ​ja​ ​yhdistyksen​ ​purkaminen 

Päätös​ ​sääntöjen​ ​muuttamisesta​ ​ja​ ​yhdistyksen ​ purkamisesta​ ​on​​ tehtävä​ ​ ​yhdistyksen kokouksessa ​ vähintään​ ​ kolmen​ ​ neljäsosan​​ ​(3/4) ​enemmistöllä​ ​ annetuista​​ äänistä.​ Kokouskutsussa ​ ​on​ ​mainittava​ ​sääntöjen​ ​muuttamisesta​ ​tai ​ ​yhdistyksen​ ​purkamisesta. Yhdistyksen​ ​purkautuessa​ ​käytetään​ ​yhdistyksen​ ​varat​ ​yhdistyksen​ ​tarkoituksen​ ​edistämiseen purkamisesta ​ ​päättävän​ ​kokouksen​ ​määräämällä​ ​tavalla.​ ​Yhdistyksen​ ​tullessa​ ​lakkautetuksi käytetään ​ sen​​ ​varat​ ​samaan​ ​tarkoitukseen.