Tiistaimelontojen vetäjäpalaveri to 16.5. klo 18:00

12.5.2019

Tiistaimelontojen vetäjäpalaveri pidetään Elban vajalla torstaina 16.5. klo 18:00. 
Palaveri on avoin kaikille seuran jäsenille jotka toimivat nimettyinä vetäjinä tiistaimelonnoilla, tai ovat vapaaehtoisia apuvetäjiksi. 

Palaverissa käydään läpi vajan ja kaluston käyttöön liittyviä asioita, sekä melontaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Palaverin pohjalta tehty tiivistelmä sekä päivitetyt riskianalyysit ja turvallisuussuunnitelmat lisätään seuran www-sivulle ja toimitetaan estyneille.