Melojan polku

13.8.2019

Melonnan koulutus

Melonnan koulutus on Suomessa hyvin organisoitunutta. Tarjolla on melonnan peruskursseja aloittelijoille, monenlaista jatkokoulutusta, ohjaaja-, opas- ja kouluttajakoulutusta sekä valmentajakoulutusta.

Kouluttautuminen kannattaa aina, oman osaaamisen kasvattaminen tuo harratukseen uutta sisältöä, mielekkyyttä ja turvallisuutta. Koulutuksilla voit parantaa omaa melontatekniikkaasi, parantaa ensiapuaitojasi, ryhtyä ohjaajaksi tai valmentajaksi.

Melonnan koulutusjärjestelmä - kehitetty seuratoiminnan tarpeisiin

Melonta- ja soutuliiton melonnan koulutusjärjestelmä on kehitelty vastaamaan tyypillisä seurojen ohjaus- ja koulutustilanteita. Koulutusjärjestelmä sekä Euro Paddle Pass (EPP) -pohjaiset taitokokeet soveltuvat kuitenkin hyvin myös yritystoimintaan sekä oppilaitoksiin.

Pohjana on käytetty Suomen Kanoottiliiton koulutusjärjestelmää ottamalla mukaan elementtejä BCU (British Canoe Union) sekä NIL (Nordisk Instrucktorförening för Havspaddling) järjestelmistä kuitenkin kansalliset erityispiirteet, kuten erämiestaidot, navigointitaidot ja jokamiehenoikeuden tuntemus, säilyttäen.

Melontataitotestit 1 ja 2 on korvattu EPP (Euro Paddle Pass) perusteisilla melontataitotesteillä. Uusi taitokoejärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2013 keväällä.

Koulutusjärjestelmä

Kaksi polkua

Koulutusjärjestelmässä on kaksi linjaa / polkua. Henkilökohtaisten melontataitojen kehittämiseen tähtäävä: "Melojan polku"sekä seurojen ohjaus- ja koulutustehtäviin tähtäävä "Kouluttajan polku". Yhteisinä välietappeina ovat melojan taitotasoa testaavat melontataitokokeet jotka toimivat samalla ennakkovaatimuksina ohjaaja- ja opaskoulutuksiiin hakeutuville.

"Melojan polku"

Melonnan peruskurssi

Melonnan peruskurssit ovat järjestelmän kivijalka. Peruskurssin sisältö on hioutunut vuosien varrella ja lähes kaikki melontaseurat, oppilaitokset ja yrittäjät noudattavat melonnan peruskurssin sisältösuositusta. Toivomme että kaikki peruskoulutustä järjestävät tahot jatkossakin järjestäisivät peruskurssinsa sisältösusosituksen mukaisesti, näin voimme varmistua siitä että kaikki järjestäytyneen toiminnan piirissä melovat omaavat samanlaiset perusvalmiudet. Lisää melonnan peruskurssista.

Jatkokoulutus

Peruskurssin jälkeen tarjolla on monlaista jatkokoulutusta. Esimerkkinä merimelonnan Sea Kayaker ja Advanced Sea Kayaker tai koskimelonnan alkeis- ja jatkokurssit. Jatkokoulutusta järjestävät seurat jäsenilleen, oppilaitokset ja alan yritykset. Melonta- ja soutuliion, seurojen- ja oppilaitosten avoimet sekä yritysten kurssitarjonnan näet koulutuskalenterista. 

Melonnan taitokokeet

Melojan polun välietappaina toimivat melonnan taitokokeet. Tasoja on neljä: Meloja1, -2, -3, ja -4. Taitokokeissa testataan melojan kykyä selviytyä erilaista melontataitoa vaativista tehtävistä. Skaala on asteittain nouseva, Meloja 1 kokeessa on osattava alkeet tyynessä vedessä, 4 tasolla vaaditaan lähes täydellistä kajakin- ja kanootin käsittelytaitoa vaativissa olosuhteissa.

Meloja 1, -2, ja -3 -taitokokeet ovat osa Eurooppalaista EPP (Euro Paddle Pass) järjestelmää. EPP jäsenmaiden taitokokeet ovat keskenään vertailukelpoisia. Lisää melonnan taitokokeista. Lisää EPP järjestelmästä.

"Kouluttajan polku"

Ohjaajakoulutus

Melontaohjaaja toimii seurassa tyypillisesti peruskurssien apukouluttajana sekä vetäjänä iltalenkillä ja  leppoisammilla retkillä. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti näihin tehtäviin. Lisää ohjaajakoulutuksesta.

Opaskoulutus

Melontaoppaan toimenkuvaan kuuluvat vaativampien retkien vetäminen sekä melonnan alkeis- ja jatkotason opetustehtävät esimerkiksi peruskursseilla ja tekniikkaharjoituksissa.

Opastasolla koulutus eriytyy koskimelontaan, avokanoottimelontaan ja merimelontaan. Lisää opaskoulutuksesta.

Kouluttajakoulutus

Melontakouluttan koulutus muodostuu lajikohtaisista-, sekä yleisistä ryhmän johtamiseen ja opettamiseen valmistavista koulutuskokonaisuuksista sekä oppimispäiväkirjasta. Pätevyys varmistetaan näyttökokeella. Lisää kouluttajakoulutuksesta.