Vaativa meriretki Vaasan saaristoon 25.-28.7.2019

6.7.2019

Tämän kesän vaativa meriretki suuntautuu Mikkelinsaarille Vaasan lähelle. Retki alkaa torstaina 25.7 aamulla ja päättyy sunnuntaina 28.7. Retken vetäjänä toimii Fabian Sander. Tarkemmat tiedot retkestä tulevat lähempänä ajankohtaa, joten seuraa ilmoittelua!

Retken reitti kulkee osittain avomerellä ja voi tästä syystä olosuhteista riippuen olla vaativa. Tämän vuoksi retken osallistujien tulee kyetä hallitsemaan kajakkia itsenäisesti vallitsevissa tuuli- ja aalto-olosuhteissa, sekä kyettävä suorittamaan yksilöpelastautuminen (eskimo tai takaisin kiipeäminen) ja paripelastus (sekä pelastettavana, että pelastajana). Jos retken vaatimukset mietityttävät, on pelastustaitoja mahdollista tulla harjoittelemaan seuran pelastusharjoituksiin tiistaina 2.7. ja/tai torstaina 18.7. Retkelle osallistujien on osallistuttava ainakin toiseen näistä harjoituksista tai osoitettava vaaditut taidot muutoin (esim. vähintään Meloja2/EPP2 taitokoe suoritettuna tai riittävät taidot muuten osoitettuna).

Tämä retki on yksi kesän pääretkistä, jota seura tukee rahallisesti max. 25€/osallistuva jäsen. Tuki käytetään esim. polttoaineisiin, ruokiin, saunaan tms.

Lisätietoja retkestä antaa:

- Fabian Sander (klein-fanne@gmx.de) (Englanti, Saksa)

- Pekka Lokasaari (sihteeri@kprm.fi) (Suomi)This summer's more demanding sea trip goes to the Mikkelinsaaret -islands (Mickelsörarna) near Vaasa. The tour starts on Thursday 25th July and ends on Sunday 28th. The tour is led by Fabian Sander. More detailed information on the trip will come closer to the date, so follow the announcement! 

The route of the trip runs partly in the open sea and can therefore be challenging, depending on the circumstances. Therefore, the participants of the trip must be able to control the kayak independently under the prevailing wind and wave conditions, and be able to perform self rescue (eskimo rolling or climbing back after capsize) and pair rescue (as swimmer and helper). If the requirements of the trip are to be considered, it is possible to have the rescue skills to practice in the club's rescue exercises on Tuesday 2.7. and / or on thursday 18.7. Participants in the trip must participate in at least one of these exercises or show the required skills otherwise (eg at least Meloja 2 / EPP2 skill test or sufficient skills). 

This excursion is one of the  summer's main trip, which is financially supported by the club for max. € 25 / participating member. Support is used for eg fuel, food, sauna, etc.

If you have any questions, please contact us:

- Fabian Sander (klein-fanne@gmx.de) (English, Germany)

- Pekka Lokasaari (sihteeri@kprm.fi) (Finnish)

Ilmoittaudu retkelle:

Voin tarvittaessa lähteä reissuun autolla *